Konut - İşyeri ve Diğer Yangın Branşları Hasar Süreci

Hasar İhbarının Alınması

Yangın branşı hasar ihbarları Gemici Sigorta Hizmet ve hasar işlemleri 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 hattından 7 gün 24 saat telefonla; Oto Dışı Hasar Müdürlüğü, ihbar almaya yetkili acentelerimizce telefon, mektup, faks, internet, e-mail ve telgraf yoluyla alınır. Ferdi Kaza ihbarları yalnızca Oto Dışı Hasar Müdürlüğü tarafından açılmaktadır.

İhbar alınırken, ihbarda bulunan kişi veya kurumlar hasarda istenen belgeler hakkında bilgilendirilerek yönlendirilir.

Ayrıca sigortalılarımız dış cephe cam hasarlarında herhangi bir işlem yapmadan 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 numaralı Gemici Sigorta Hizmet hattımızı arayarak hizmet talebinde bulunabilir.

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açısından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, anlaşmalı sağlık kurumundan sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenir.

Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Eksik sigorta olması durumunda Genel Şartlar, Özel Şartlar ve Klozlar çerçevesinde işlem yapılır.

Hırsızlık hasarlarında, çalınmış olan kıymetin bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç vermemesi ve bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Hasar ödemeleri sigortalılarımıza havale/ EFT yolu veya talep etmeleri halinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

20.000 TL üzerindeki hasarlara ilişkin yapılacak ödemelerde yasal zorunluluk gereği ekli evrak talep edilmektedir.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

 • Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.

BANKA ÖDEMESİ

 • Sigortalılarımız kimlikleri ile beraber poliçe numaralarını belirterek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerinden tazminat ödemelerini alabilmektedirler.

Sovtaj

Sovtaj Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde hasarlı kıymetlerin satışı yapılır.

Hasar sürecinin tamamlanması dosya inceleme aşamasında ek belgeler istenebilir.

Mühendislik Branşı Hasar Süreci

Hasar İhbarının Alınması

Mühendislik branşı hasar ihbarları Gemici Sigorta Hizmetleri ve hasar işlemleri hattından 7 gün 24 saat telefonla; Oto Hasar Müdürlüğü, Oto Dışı Hasar Müdürlüğü, Online OSİ’ler ve ihbar almaya yetkili acentelerimizce telefon, mektup, faks, internet ve e-mail yoluyla alınır.

İhbar alınırken, ihbarda bulunan kişi hasarda istenen belgeler hakkında bilgilendirilerek yönlendirilir.

İhbar alınırken özellik arz eden durumlar aşağıda belirtilmektedir.

İHBARIN EKSPERE BİLDİRİMİ

Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği, hasarlı kıymetin bulunduğu adres ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper görevlendirilir.

Sigortalılarımız veya hak sahiplerinin de eksper atama hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyenler ekspertiz ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve ayrıca web sitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açısından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, anlaşmalı sağlık kurumundan sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenir.

Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.

Eksik sigorta olması durumunda Genel Şartlar, Özel Şartlar ve Klozlar çerçevesinde işlem yapılır.

Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Hasar ödemeleri sigortalılarımıza havale/ EFT yolu veya talep etmeleri halinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

20.000 TL üzerindeki hasarlara ilişkin yapılacak ödemelerde yasal zorunluluk gereği ekli evrak talep edilmektedir.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

 • Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.

BANKA ÖDEMESİ

 • Sigortalılarımız kimlikleri ile beraber poliçe numaralarını belirterek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerinden tazminat ödemelerini alabilmektedirler.

Sovtaj

Sovtaj Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde hasarlı kıymetlerin satışı yapılır.

Hasar sürecinin tamamlanması dosya inceleme aşamasında ek belgeler istenebilir.

Nakliyat Branşı Hasar Süreci

Hasar İhbarının Alınması

Nakliyat emtia, gezinti teknesi (yat), tekne makine, taşıyıcı sorumluluk hasar ihbarları Gemici Sigorta Hizmetleri ve hasar işlemleri hattından 7 gün 24 saat telefonla; Oto Dışı Hasar Müdürlüğü ve ihbar almaya yetkili acentelerimizce telefon, mektup, faks, internet ve e-mail yoluyla alınır.

Aşağıda yer alan poliçelere ilişkin hasar ihbarlarının ise 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 numaralı faksa, info@gemicisigorta.com.tr adresine veya kargo ile Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • LİMAN VE TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
 • GEMİ TAMİRCİLERİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
 • MARİNA İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ

Nakliyat Emtia Sigortası Hasar Anında Yapılacak İşlemler

-Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak hasara uğrayan emtiayı şirket yetkilisinin veya görevlendirilen eksperin görebilmesi için hazır hale getirmelidir.

-Sigortalının, rücu haklarımızın korunması için eşyanın tesliminden itibaren 7 gün içinde (pazar günleri ve resmi tatiller hariç) taşıyana bildirim yapması şarttır. Deniz taşımalarında gemiye bildirim süresi 3 gündür.

-Sigorta Ettiren/Sigortalı veya alıcı, şirketimizle ya da en yakındaki Lloyd’s acentesi ile hemen irtibata geçerek hasarı tespit ettirmeli ve zarardan sorumlu taşıyana /gemi donatanına rücu edilebilmesi için gerekli tüm girişimleri tamamlamalıdır. Denizyolu taşımalarında donatan veya geminin P and I klüp sigortacısından zararın tazmini için yeterli güvence teşkil edecek şekilde banka teminat mektubu elde etmelidir. Teminat alınamaması durumunda gemiye tedbir konulması yoluna gidilmelidir. Karayolu, havayolu ve demiryolu taşımalarında aynı şekilde taşıyandan garanti alınmalıdır.

Yat Asistans Hizmeti

Gemici Sigorta Hizmeti ilgili sözleşme şartlarına tabi olarak gezinti teknesi poliçesi kapsamına dahil edilebilmektedir. Gemici Sigorta Hizmetine ihtiyaç duyulan hallerde 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 telefon numarasına ihbarda bulunulması gerekmektedir. Ancak sigortalı tarafından asistans hizmet talebi ile Şirketimizin aranması halinde, sigortalılarımız herhangi bir kayıt düşülmeksizin ilgili asistans firmasına yönlendirilir.

İhbarın Ekspere Bildirimi

Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği, hasarlı kıymetin bulunduğu yer ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper görevlendirilir. Sigortalılarımız veya hak sahiplerinin de eksper atama hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyenler ekspertiz ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve ayrıca web sitemizde belirtilen gerekli belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak hasarın özelliğine göre ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açısından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, anlaşmalı sağlık kurumundan sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenir.

Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması, poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır. Eksik sigorta olması durumunda genel şartlar, özel şartlar ve klozlar çerçevesinde işlem yapılır.

Sigortalı emtianın/yatın çalınması halinde, poliçelerimizde belirtilen hüküm çerçevesinde, çalınmış olan emtianın/yatın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların poliçede belirtilen süre içinde sonuç vermemesi ve çalınan emtianın/yatın bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Hasar ödemeleri sigortalılarımıza havale / EFT yoluyla veya talep etmeleri halinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.

BANKA ÖDEMESİ

Sigortalılarımız kimlikleri ile beraber poliçe numaralarını belirterek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerinden tazminat ödemelerini alabilmektedirler.

20.000 TL üzerindeki hasarlara ilişkin yapılacak ödemelerde yasal zorunluluk gereği ekli evrak talep edilmektedir.

Sovtaj

Sovtaj Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde hasarlı kıymetlerin satışı yapılır.

Hasar sürecinin tamamlanması dosya inceleme aşamasında ek belgeler istenebilir.

Oto Branşı Hasar Süreci

Hasar İhbarının Alınması

Aracınızda meydana gelecek bir hasar durumunda 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 no’lu Hasar Hizmet Merkezimizi 7 gün 24 saat arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Ayrıca hasar ihbarı aracınızın bulunduğu anlaşmalı servis veya sigorta acenteniz tarafından sistem üzerinden alınabilmektedir.

İhbar anında sizden istenecek genel bilgiler

 • Poliçe numarası /TC Kimlik Numarası
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın oluş şekli hakkında bilgi
 • Hasar beyanlı mı tutanaklı mı? (Tutanak şekli)
 • Tahmini hasar tutarı
 • Aracın hasar durum
 • Aracın yapılacağı servis bilgileri

Hasar Hizmet Merkezi’mizi aradığınızda Sizi karşılayan müşteri temsilcimizden bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda tüm yurt çapında yaygın anlaşmalı servislerimize ilişkin bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı servislerimizi tercih ettiğinizde, hasar ihbarı, evrak takibi ve para ödemenize gerek kalmadan işlemleriniz tamamlanarak aracınız size teslim edilir.

Hasar ihbarı tamamlandıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafından hasar dosya numaranız verilecek olup hasar dosya numaranızı not etmenizi rica ederiz. Hasar dosyanız ile ilgili tüm görüşme ve yazışmalarınızda dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Hasar dosyanız ile ilgili bilgi almak isterseniz; internet sitemiz üzerinden "Online İşlemler" menüsü altında yer alan "Hasar Dosya Sorgulama" uygulamasından hasar sürecini takip edebilir ya da mobil cihazınıza indirebileceğiniz Sigortam Cepte uygulamamız içinde bulunan hasar sorgulama menüsünden takip edebilirsiniz.

Asistans Hizmeti

Mekanik arıza durumunda veya aracınız yürür vaziyette değil ise 7 gün 24 saat, 0850 724 0 850 numaralı Hasar Hizmet Merkezi’mi arayarak çekici hizmeti sağlanması talebinde bulunabilirsiniz. Bu kapsamda, mevcut poliçenizde ikame araç teminatı bulunması ve eksper tarafından uygun görülmesi halinde ikame araç hizmeti verilecektir.

İhbarın Ekspere Bildirimi

Hasar ihbarınız sonucunda; Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper acilen görevlendirilir.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve web sitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açılarından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenebilir. Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.

Araç Çalınma Hasarı

Sigortalı aracın çalınması halinde, Genel Şartlarda belirtilen hüküm çerçevesinde, çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç vermemesi ve çalınan aracın bulunamadığına dair resmi belgenin ilgili birime iletilmesi gerekir. Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, aracın kaza tarihindeki güncel rayiç değeri üzerinden azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Sigortalılarımıza, hasar ödemeleri havale/EFT yoluyla yapılmaktadır. Anlaşmalı servislerde onarımı gerçekleştirilen araç hasarlarında hasar tutarı sigortalımız adına Şirketimizce gerçekleştirilmektedir. Yine, anlaşmalı cam servislerinde cam değişimine ilişkin ödemeler anlaşmalı cam servisine yapılmakta olup sigortalımızın ayrıca ödeme yapmasına gerek bulunmamaktadır.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

 • Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.
Sağlık Branşı Hasar Süreci

Tedavi Masrafımı Kendim Karşıladım

Tazminat talebinde gerekli belgeler

 • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi formunun ilgili bölümlerinin sigortalı ve tedaviyi uygulayan doktor tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.)
  Belirtilen forma Hasar Yardım sayfamızda “Bilgi Al” kısmından ulaşabilirsiniz.
 • Tüm giderlerin fatura asılları ve fatura dökümleri
 • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları ve doktor istem kağıdı
 • Yatışlı tedavilerde Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu ile birlikte operasyon raporu ve hasta çıkış epikrizi
 • Tedavi gerektiren durumun trafik kazası sonucu meydana gelmesi halinde, alkol raporu, adli rapor ve trafik kazası raporu; trafik kazası dışında bir kaza olması durumunda ise alkol raporu, adli rapor ve sigortalı beyanı
 • İlaç geri ödemesi için reçetenin aslı, ilaç kupürleri ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura
 • Sinüzit ameliyatlarından önce sigortalıya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı
 • Fizik tedavilerde, tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason..vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans uygulandığı ve yapılan fizik tedavinin ayrıntılı dökümü)
 • Kemoterapi tedavi şeması
 • Yurtdışında yapılan tedaviler için, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri, ödemenin yapıldığına dair belge (kredi kartı ekstresi veya kredi kartı slibi, havale dekontu), pasaportun ön yüzü ile birlikte ilgili giriş-çıkış tarihlerini görebileceğimiz sayfalarının fotokopileri
 • Diş tedavi teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için diş tedavi şeması ve diş panoramik röntgen sonucu
 • Gözlük teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için gözlük reçetesi ve gözlük garanti belgesi
 • Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olacak dosyalar için sigortalımıza ait nüfus cüzdanı fotokopisi

Anlaşmalı Sağlık Kurumuna Gittim

YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ

 • Sigortalımız Anadolu Sigorta ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşuna gider.
 • Anlaşmalı Kurumlar bankosuna giderek Gemici Sigorta’lı olduğunu beyan eder. (Sağlık sigortası kartı veya TCKN bilgisi içeren kimlik belgesi ile) Kurumda göreceği tedaviye ait hasta bilgi formu ve tetkik istem belgesi ile provizyon sistemine gerekli bilgileri girilerek provisyon talebinde bulunulur.
 • Provizyon sistemi, poliçe özel ve genel şartları, istisnai durumları kontrol ederek söz konusu tedavinin Gemici Sigorta tarafından karşılanma durumunu bildirir. Kurum yetkilisi işlem ile özet bilgi ve ibranameyi sigortalıya sunar ve imzalaması istenir.

Provizyon değerlendirme süreci

Onay: Sistemden alınan provizyon ibranamesi, Gemici Sigorta tarafından ödenen tutarı, katılım payını içeren ibranameyi görerek sigortalımız tarafından gerekli katılım payı ödenerek işlem sonuçlandırılır.

Ret: Poliçe teminatları kapsamında olmayan giderler veya teminat limitleri dışında kalan harcamalara ilişkin karşılanmayan giderler, anlaşmalı kurum ile şirketimiz arasında bulunan fiat protokolü (indirimli) üzerinden sigortalımıza fatura edilmesi sağlanır.

YATIŞLI TEDAVİ SÜRECİ

 • Sigortalımız Anadolu Sigorta ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşuna gider.
 • Cerrahi müdahale veya medikal tedavi gerektiren durumlarda, hekim tarafından doldurulan form imzalandıktan sonra kurum yetkilisi Gemici Sigorta’ya Faks veya E-posta kanalı ile yazılı olarak başvuruda bulunur.
 • Kurum yetkilisi gönderdiği formu takip etmek üzere Gemici Sigorta’nın web sitesindeki provizyon sayfasından süreci takip eder bilgilendirme mesajlarını alabilir; karar sonucunu görüntüleyebilir. İhtiyaç halinde ise 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 numaralı provizyon hattından provizyon merkezine ulaşarak detaylı bilgi alabilir.

Taburcu (çıkış) İşlemleri

Taburcu aşamasında sigortalımızın anlaşmalı kurum tarafından hazırlanan proforma fatura ve ekindeki belgeleri yazılı olarak provizyon merkezine ulaştırır. Provizyon sisteminden taburculuk süreci hakkında anlık bilgi sorgulanabilmektedir.

Verilen provizyon ile uygulanan tedavinin uyumu proforma fatura ile karşılaştırılarak, nihai rakamsal onay verilir.

Onay bilgisi veya ek bilgi istenmesi durumu mevcut ise provizyon sisteminden anlaşmalı kuruma bildirim yapılır. Teminat limitleri dahilinde ya da poliçe kapsamı dışındaki tutarlar ( özel harcamalar vb ) ile şirketimizin karşıladığı tutar ibranmede belirlenerek anlaşmalı kuruma bildirim yapılır.

Sorumluluk Branşı Hasar Süreci

Hasar İhbarının Alınması

Sorumluluk branşı hasar ihbarları Gemici Sigorta Hizmetleri ve hasar işlemleri hattından 7 gün 24 saat telefonla; Oto Hasar Müdürlüğü, Oto Dışı Hasar Müdürlüğü, Online OSİ’ler ve ihbar almaya yetkili acentelerimizce telefon, mektup, faks, internet ve e-mail yoluyla alınır.

Yalnızca aşağıda belirtilen poliçelere ilişkin meydana gelebilecek hasar ihbarlarının 0 232 441 98 88 - 0 232 402 71 71 numaralı faksa veya kargo ile Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Tibbi Kötü Uygulamaya Ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Uçak Sigorta Poliçeleri

İhbar alınırken, ihbarda bulunan kişi hasarda istenen belgeler hakkında bilgilendirilerek yönlendirilir.

İhbar alınırken özellik arz eden durumlar aşağıda belirtilmektedir.

İHBARIN EKSPERE BİLDİRİMİ

Şirketimizce hasar gören kıymetin niteliği, hasarlı kıymetin bulunduğu yer ve hasar tutarı dikkate alınarak, konuyla ilgili deneyim ve bilgisi yeterli olan, en uygun eksper görevlendirilir.

Sigortalılarımız veya hak sahiplerinin de eksper atama hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak isteyenler ekspertiz ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.

Evrak Tamamlama

Hasar durumunda poliçe ekinde ve ayrıca web sitemizde belirtilen gerekli evrakın tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. (İhtiyaç duyulması halinde listede belirtilmeyen ancak ilgili hasar dosyası için gerekli olan ek belgeler de istenebilir.)

Hasar Dosyası İnceleme ve Onay

Dosya sorumlusu, dosyanın cinsine göre evrakı tam olan hasar dosyasını,

 • Prim ödeme,
 • Teminat uygunluğu,
 • Genel ve özel şartlara uygunluk,
 • Alınan özel indirimlere uygunluk,
 • Olayın doğruluğu,
 • Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarının uygunluğu

açısından kontrol eder. Gerekli görülmesi halinde acenteden, anlaşmalı sağlık kurumundan sigortalıdan ya da olayın özelliğine göre ilgili üçüncü kişilerden netlik kazanmayan durumla ilgili evrak/bilgi istenir.

Tüm dokümanları toplanan, incelenen ve tazminatın ödenmesine engel durum teşkil etmeyen hasar dosyası ödenmek üzere hazırlanır. Sigortalı tarafından poliçede yazılı özel indirimlere uyulmamış olması poliçenin muafiyetli olması ya da tazminat miktarını sınırlandıran başka hususların olması durumunda ilgili klozlar gereği hasar tazminatından indirim yapılır.

Eksik sigorta olması durumunda Genel Şartlar, Özel Şartlar ve Klozlar çerçevesinde işlem yapılır.

Ekspertiz raporu ve diğer belgeler incelenerek tazminatın ödenmesine engel bir durum bulunmuyorsa, azami sorumluluk limitini geçmemek üzere ödeme hazırlanır.

Hasar Ödemesi

Hasar ödemeleri sigortalılarımıza havale/ EFT yolu veya talep etmeleri halinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

20.000 TL üzerindeki hasarlara ilişkin yapılacak ödemelerde yasal zorunluluk gereği ekli evrak talep edilmektedir.

HAVALE / EFT ÖDEMESİ

 • Tazminat ödemelerini havale/EFT olarak talep eden sigortalılarımızın ilgili formu doldurarak iletmeleri halinde tazminat ödemelerinin hesaplarına aktarımı sağlanabilmektedir.

BANKA ÖDEMESİ

 • Sigortalılarımız kimlikleri ile beraber poliçe numaralarını belirterek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubelerinden tazminat ödemelerini alabilmektedirler.

Sovtaj

Sovtaj Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde hasarlı kıymetlerin satışı yapılır.

Hasar sürecinin tamamlanması dosya inceleme aşamasında ek belgeler istenebilir.